За нас

"КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004" ООД е създадена през месец Май 2004 г., като фирма за извършване на строителни ремонти. В последствие се разраства до дружество, извършващо СМР "до ключ". Фирмата е вписана в регистъра на "Национална строителна федерация" и "Камара на строителите в България".

Опит

Големият опит, събиран и усъвършенстван през годините, в които "КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004" ООД изпълни множество големи и малки обекти, спазвайки специфичните изисквания на всеки възложител доведе до изграждане на доверие в нашите клиенти и партньори.

Акценти

» Съвременни технологии;
» Кратки и сигурни срокове на изпълнение;
» Материали, отговарящи на европейски и световни стандарти;
» Коректни и надеждни доставчици;
» Селективност в избора на нови обекти;
» Гарантирана обратна връзка с клиента;
» Гъвкав мениджмънт;
» Висококвалифицирани служители.

Регистрация

Facebook