Служители

Дружеството се състои от следният персонал:

- Техническо ръководство;
- Квалифициран персонал;
- Общи работници;
- Към настоящият момент личния състав на Дружеството наброява 32 човека.

Механизация

Разполагаме със собствени:

- Лекотоварен транспорт;
- Леки автомобили;
- Къртачна техника;
- Ударно-пробивни машини;
- Инвентарно скеле;
- Бояджийска техника и други.

Стратегия

Строителна фирма "КА ИНЖЕНЕРИНГ 2004" ООД е създадена през м. Май 2004г., насочвайки се към строителство, груб строеж, довършителни работи и ремонтни работи.

Главната цел, която фирмата преследва е високо качество на строителния продукт и стабилни отношения със своите клиенти и доставчици,което постига спазвайки високи изисквания и утвърдени принципи във всички етапи на строителния процес.

Предмет на дейност

Груб строеж, довършителни работи /настилки, облицовки, мазилки, шпакловки, бояджийски работи, гипсокартон и др./, топлоизолации, ВиК инсталации, ел. инсталации, ОВК инсталации, реконструкции на фасади, дограми и др.

Регистрация

Facebook